سبد خرید
درباره ما فعالیتهای ایستگاه در ابتدا مطالعاتی بر روی شناسایی نژادهای برتر شترمرغ دنیا، اقلیمهای مستعد در کشور و نیز چگونگی مدیریت علمی به منظور بهره برداری اصولی و منطقی از این صنعت در دراز مدت و امکان رقابت با سایر کشورهای تولید کننده را در برمی گرفت.

ماحصل این دوره از فعالیتها در قالب ایجاد نمایشگاههای علمی، برپائی سمینارها، جلسات سخنرانی،جزوه،نشریه و کتب در اختیار علاقمندان قرار گرفت و به دنبال آن تا سال 1380 که تعدادی از مزارع بخشهای خصوصی در امر پرورش شترمرغ در کشور شکل یافت، بنابر درخواستهای متعدد نیاز به دانش فنی و عملی در زمینه های مختلف صنعت شترمرغ متناسب با شرایط اقلیمی کشورمان بیش از پیش احساس گردید.
این شرکت به عنوان یکی از بهترین مجریان طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان ها بشمار می رود و بدین وسیله نقش مهمی در زیبا سازی و آبادانی کشور انجام داده است.
محصولاتویژه